• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Samtykkeerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Osen kommune behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?
Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjemaet, gjør det mulig for oss å saksbehandle henvendelsen din og arkivere detaljer om saksbehandlingen slik norsk lov krever.

Hvor henter vi dine personopplysninger?
Når du logger inn med din elektroniske ID, henter vi noen opplysninger om deg fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret). Disse kommer automatisk inn i skjemaet, etter at du har logget deg inn. I tillegg vil vi be deg om de opplysningene vi trenger for å behandle henvendelsen din.

Hva skjer med opplysningene du har fylt inn i skjemaene?
Alle opplysninger du oppgir, overføres kryptert fra din dataenhet (mobil, PC, nettbrett etc) til vår databehandler Acos as sine systemer. Derfra sendes informasjonen kryptert videre til oss. Opplysningene du oppgir i skjemaet, blir i første omgang lagret hos vår databehandler Acos as på vegne av oss. Opplysningene blir deretter overført til vårt eget arkiv. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i Acos as’ systemer på ubestemt tid, inntil du selv sletter din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Husk at søknaden din kan bli offentliggjort på kommunens postliste
Kommunen er underlagt offentlighetsloven. All post til og fra kommunen er offentlig, hvis den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. Det betyr at opplysninger du sender inn via våre skjema kan bli offentliggjort via postlista som er tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside. Henvendelser som gjelder barnehagebarn, skoleelever, personalsaker, inkasso, startlånsaker, bostøttesaker, pasient- og klientsaker publiseres ikke på postlista. Vi offentliggjør heller ikke fødselsnumre eller private kontonumre.

Du må gi ditt samtykke
Ved å akseptere denne erklæringen, samtykker du til at kommunen kan behandle opplysningene du oppgir i skjemaet. Hvis du ikke samtykker til dette, skal du ikke benytte våre digitale skjema. Da må du isteden henvende deg til kommunens sentraladministrasjon. Samtykke kan trekkes tilbake for nye behandlinger ved å slette din brukerkonto fra Rettpåsak.

Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til:
- å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger
- å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg
- at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg
- at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert om deg
- å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen

Henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Aldersgrense
Ved å akseptere denne erklæringen, bekrefter du at du er 13 år eller eldre.

Henvendelser
Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Sentralbord:
72 57 82 00
E-post:
postmottak@osen.kommune.no

Se personopplysningsloven på lovdata.no (åpnes i nytt vindu)